Profilbild-Linn-Svartvit

Linn Jalakas

Vem är Linn Jalakas? Jag är född i Göteborg och har läst tre år vid det systemvetenskapliga programmet på Göteborgs universitet i kombination med traineetjänsten på Enfo. Sommaren 2015 började det stora äventyret då jag började arbeta heltid med BizTalk på Enfo. Detta ledde in till anställningen på Lime Technologies i Stockholm där jag arbetade med fantastiska CRM-experter. Idag arbetar jag med att leverera IT-projekt och SQL-rapporter i min roll som IT-projektledare på Viasat. Har alltid haft ett stort pryl- och teknikintresse och har därför skrivit om teknik sedan 2007. Utöver IT gillar jag även att planera och organisera festliga händelser och resor. Utan att jag alltid vet hur så hamnar jag alltid i mitten i spindelnätet, men där trivs jag. Vill vara med där det händer men också se till ATT det händer. Gillar att lära mig och mina medmänniskor nya saker.

Favoritord: innovation, kreativitet och lärande.

Intressen: läs mer här.

För att kontakta mig, använd me@linnjalakas.se.

Psst…! Vill du veta hur jag har gjort bakgrunden i bilden i gråskala? Se videoguiden här.

Translation

I was born in Gotheburg and I recently studied three years of Information systems at University of Gothenburg while working extra as a support trainee at Enfo. In June 2015 I was employed by the same company as a BizTalk consultant at Enfo. Then I started working at Lime Technologies in Stockholm where I had amazing CRM experts as colleagues. Today my current position is at Viasat managing IT projects and delivering SQL reports in my role as an IT project manager. My current email adress is me@linnjalakas.se.

Linkedin-hand-drawn-128Facebook-hand-drawn-128