Engagemang

Ideell erfarenhet

Volontär för Barn till Ensamma Mammor
Volontär vid Alla äldres dag för Äldrekontakt
Volontär för Mentor
Styrelsemedlem för Girls In Tech Sweden

Arbetslivet

Kompetenser
  • Projektledning
  • Databashantering
  • Systemintegrationer – (förvaltning, övervakning, utveckling)
  • SQL – (MS SQL, MySQL, Oracle SQL)
  • Python
  • Java
  • Powershell
  • Certified Product Owner  in the Scaled Agile Framework
Engagemang

Medlem i Aktivitetsgruppen, Enfo
Personalrepresentant, Enfo
Medlem i Trivselkommittén, Lime Technologies
Medlem i Wellnessteamet,  Lime Technologies
Medlem i Lime Consultant Academy (intern kunskapsöverföring inom programmering för konsulter),  Lime Technologies
Medlem i Ambassador Team, Allente

Under universitetstiden

Projektledare i flera kurser
Sekreterare samt styrelsemedlem i Systemsex
PR-ansvarig samt styrelsemedlem i SKIP (The Student Association for Knowledge in Informatics and Programming)
Organiserat skidresor för 25 personer

På fritiden

Medgrundare till ett av Sveriges första Sims 3-LAN, med sponsring av EA Games
Grundare till Mat & Vinsällskapet Stockholm & Göteborg
Medgrundare till Quizmakarna – Quiz på Krukan Bar & Kök