Bedömningstabell

BEDÖMNINGSTABELL

Det här är den första delen av reflektionspasset och består av en kort nulägesanalys. Analysen tar ungefär 3 minuter. Resterande delar av reflektionspasset finns här.

Syftet med bedömningstabellen är att snabbt fånga upp hur du har det i din nuvarande situation. Finns det något som skaver eller är allt tipp topp?

Det går snabbt att se resultat och värdet i reflektionerna är påtagliga.

En av fördelarna med den här tabellen är att om du använder den över lång tid i samband med att du gör andra förändringar i din personliga utveckling så kan du här fånga upp om något fungerar och om något inte fungerar.

Men varför finns det både ett värde för stress och ett för arbetsbelastning?

Anledningen är att ibland kan man uppleva stress även om man inte har stor arbetsbelastning och då är det viktigt att kunna fånga upp det. Till exempel kan man ha en privat situation som påverkar ditt arbetsliv – en flytt, inskolning, relationsproblem och så vidare. Eller så kan du ha en hög arbetsbelastning men det stressardig inte – tvärtom, det motiverar dig. Livet ser olika ut i olika skeden i livet.

Användningsområde

Rekommendationen är att utföra reflektionspass återkommande och spara anteckningarna. Bedömningstabellen går att bryta fri och göra dagligen om du vill. Annars går det bra att göra den som en del i reflektionspasset med någon veckas mellanrum.

Den stora fördelen är att tabellen kan användas som ett kommunikationsverktyg tillsammans med din chef eller mentor. Om ni börjar varje utvecklingssamtal med att kika på tabellen får din coach snabbt inblick i din nuvarande situation och kan ge stöd därefter. Flera arbetsgivare har gett positiva kommentarer om tabellen med anledning av den transparens och insikt den ger – ”åh, vad bra, fler borde använda den här”.

Exempelvis kan tabellen visa att tre av fem värden är på topp och allt är ganska bra. Men du har inte så kul och personlig utveckling ligger i botten. Kanske är det läge att ta tag i en ny utmaning eller lära dig något nytt?

INSTRUKTIONER

Först. Lägg undan telefonen. Sätt på lugn musik. Se till att ingenting stör.

Fyll i siffror i svarskolumnen till höger. Notera att skalan varierar.

BedömSkala Vägledning Svar
Kul1-51 = uttråkad, 5 = varje dag är en fest
Arbetsbelastning1-51 = för lite, 5 = för mycket
Stress1-4Hur stressad känner jag mig
Motivation1-4Hur motiverad känner jag mig
Personlig utveckling1-4Hur mycket känner jag att jag utvecklas