Reflektionspass

Reflektionspasset består av fem delar delar och beräknas i sin helhet ta cirka 20 minuter. Rekommendationen är att utföra reflektionspasset en gång i veckan, men anpassa efter vad som passar din livsstil. Avsätt mellan 30-60 minuter för att ha tid till att tänka efter, söka på kurser, läsa gamla reflektionspass och så vidare.

  1. Bedömningstabellen
  2. Lärdomar
  3. Fokus och resurser
  4. Karriär, mål och kompetenser
  5. Kommunicera dina insikter

Instruktioner

1. Bedömningstabell

Det här är den första delen av reflektionspasset och består av en kort nulägesanalys. Analysen tar ungefär 3 minuter.

Syftet med bedömningstabellen är att snabbt fånga upp hur du har det i din nuvarande situation. Finns det något som skaver eller är allt tipp topp?

Det går snabbt att se resultat och värdet i reflektionerna är påtagliga.

En av fördelarna med den här tabellen är att om du använder den över lång tid i samband med att du gör andra förändringar i din personliga utveckling så kan du här fånga upp om något fungerar och om något inte fungerar.

Men varför finns det både ett värde för stress och ett för arbetsbelastning?

Anledningen är att ibland kan man uppleva stress även om man inte har stor arbetsbelastning och då är det viktigt att kunna fånga upp det. Till exempel kan man ha en privat situation som påverkar ditt arbetsliv – en flytt, inskolning, relationsproblem och så vidare. Eller så kan du ha en hög arbetsbelastning men det stressardig inte – tvärtom, det motiverar dig. Livet ser olika ut i olika skeden i livet.

Användningsområde

Rekommendationen är att utföra reflektionspass återkommande och spara anteckningarna. Bedömningstabellen går att bryta fri och göra dagligen om du vill. Annars går det bra att göra den som en del i reflektionspasset med någon veckas mellanrum.

Den stora fördelen är att tabellen kan användas som ett kommunikationsverktyg tillsammans med din chef eller mentor. Om ni börjar varje utvecklingssamtal med att kika på tabellen får din coach snabbt inblick i din nuvarande situation och kan ge stöd därefter. Många arbetsgivare har sett fördelar med tabellen med anledning av den transparens och insikt den ger till ledaren.

Exempelvis kan tabellen visa att tre av fem värden är på topp och allt är ganska bra. Men du har inte så kul och personlig utveckling ligger i botten. Kanske är det läge att ta tag i en ny utmaning eller lära dig något nytt?

2. Lärdomar

Det går utmärkt att utvecklas och reflektera utan skriva ned sina lärdomar. Men du kommer märka att utvecklingen går mycket snabbare om du aktivt observerar och noterar dina lärdomar. Om du dessutom återkommer till och läser dina gamla lärdomar förhindrar du att du gör samma misstag flera gånger.

3. Fokus och resurser

Fundera på om allt det du gör under en arbetsvecka är relevant. Reflektera över var du lägger ditt fokus.

4. Karriär, mål och kompetenser

Hittills har vi tittat bakåt. Nu är det dags att se framåt. Vart vill du långsiktigt och utvärdera hur du behöver utvecklas och vilka kompetenser du behöver för att komma dit. Skapa beteend för de saker jag vill utföra.

5. Kommunicera dina insikter

Kommunicera dina insikter med din mentor, coach eller chef. Har jag någon insikt eller action som är värdefull att dela?


Först. Lägg undan telefonen. Sätt på lugn musik. Se till att ingenting stör.

1. Bedömningstabell

Bedömningstabellen

Fyll i siffror i svarskolumnen till höger. Notera att skalan varierar. Analysen tar ungefär 3 minuter.

BedömSkalaBeskrivningSvar
Kul1-51 = uttråkad, 5 = varje dag är en fest
Arbetsbelastning1-51 = för lite, 5 = för stor
Stress1-4hur stressad känner jag mig
Motivation  1-4hur motiverad känner jag mig
Självutveckling  1-4hur mycket känner jag att jag utvecklas

Vad tänker jag när jag ser min bedömningstabell?

2. Lärdomar

Om du har reflekterat tidigare – börja med att öppna förra veckans reflektionspass. Vad tänker jag när jag läser förra veckans reflektionspass?

Lärdomsstabellen

Vad har jag lärt mig sedan senast? Fyll i tabellen nedan.

Kort sammanfattning av lärdomenDatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)Kommentar (mer utförlig beskrivning av lärdomen)
Exempel: Vikten av att ta pauser
2019-05-22
Om det finns utrymme för det – ta gärna en paus. En fika vid 15 kan göra att du är full av energi vid 16-tiden.

Har jag förändrat mitt beteende på något sätt? Vilka konsekvenser har det fått? Vill jag fortsätta göra det?

3. Fokus och resurser

Fundera på om allt det du gör under en arbetsvecka är relevant. Reflektera över var du lägger ditt fokus.

Känner jag att jag lägger tid på rätt saker? Om inte, vad kan jag göra för att skifta fokus? 

Finns det saker som går skala bort, finns det saker som går att förenkla?

Har jag de resurser jag behöver för att göra mitt dagliga arbete? Till exempel: fysiska och digital verktyg, arbetsmiljöer, tid, feedback, kompetenser, hjälp och stöd.

4. Karriär, mål och kompetenser

Vad är mitt långsiktiga karriärsmål? Vad behöver jag utveckla för att komma dit?

Vilket utbildningsområde vill jag lägga fokus på kommande vecka? Det går bra att lämnat tomt.
Planera en tid i kalendern för utbildningen.

  • Kompetens*
  • Karriär*

*Kompetens – en utbildning i något mer handfast som konkret hjälper mig bli bättre på mina dagliga arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara en metodik, ett programmeringsspråk, språk, ett program.
*Karriär – en utbildning som hjälper mig nå mina långsiktiga karriärsmål.

Utmaning jag vill lägga fokus på kommande vecka:
T.ex. ”jag vill bli bättre på att säga nej”, ”jag vill arbeta på min presentationsteknik”

Skapa actions för de saker jag ska utföra!

5. Kommunicera dina insikter

Efter dagens reflektion – har jag någon insikt att dela med mig av på 1-on-1 med min chef/mentor? Sammanfatta genom att svara på nedan frågor.

SLUTA GÖRA:
FORTSÄTT MED:
BÖRJA GÖRA:

Något annat att nämna?