Skip to content

Meritokrati – vad är det?

Svenska Akademins ordlista beskriver meritokrati:

Samhälle präglat av högt driven värdering av utbildningsmeriter”

NE.se beskriver meritokrati:

Samhällsordning i vilken individer rangordnas och sociala belöningar (inkomst, status) fördelas efter förmåga och förtjänster, oftast värderade efter utbildningsmässiga meriter

 

Be First to Comment

Kommentera